Header Ads

Projek MySign Community akan dilancarkan

Projek MySign Community adalah projek e-pekak generasi kedua lanjutan dari kejayaan e-pekak 1 dan 2. Projek ini telah mendapat peruntukan sebanyak RM 1.4 juta dari MOSTI untuk dilaksanakan di seluruh Negara. Persekutuan Orang Pekak Malaysia ialah peneraju projek ini dengan kerjasama rakan teknikal Mimced Sdn Bhd.

Sehingga kini projek tersebut telah memasuki fasa 2 dan akan lengkap sepenuhnya pada akhir tahun 2008 ini. Selain dari content tetap dalam projek e-pekak, 2 content baru dimasukkan ke dalam projek ini iaitu Kamus Maya Bahasa Isyarat Malaysia dan Communication Relay Service (CRS) melalui penggunaan web cam dan SMS.

Pasukan MySign Community sedang mengkaji kesesuaian CRS menggunakan perisian yang sedia ada iaitu MSN, YM, OoVoO, Camfog dan Skype. Hasilnya akan diketahui sedikit masa lagi dan pada masa ini komuniti kita telah menggunakan perisian tersebut tanpa masalah...


MFD juga telah menubuhkan 4 buah Pusat Komunikasi atau nama ringkasnya PUSKOM di Puchong, Kuala Lumpur, Johor dan Temerloh. Infrastruktur telah disediakan dan menunggu masa beroperasi sepenuhnya selepas ‘branding’ MySign Community diluluskan.

Polisi penggunaan PUSKOM juga telah diluluskan dan masalah yang timbul akan dapat diselesaikan sedikit masa lagi iaitu berkaitan dengan hardware, tenaga kerja dan peraturan. Warga MFD telah dilatih untuk menghayati projek ini, penerangan dan bengkel telah dianjurkan untuk membimbing mereka kepada kemahiran mengendalikan MySign Community.

From MFD website

No comments

Powered by Blogger.